Formulář : Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Wisterra s.r.o.

IČ: 06043127

Klímova 335/2

150 00  Praha 5 - Radlice

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ......... jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě www.wisterra.cz objednal zboží .............., číslo objednávky ..............., v ceně .............. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ............

 Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ......... Kč na můj bankovní účet číslo .................... nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ..................... dne ........................